Disclaimer

Disclaimer

DISCLAIMER

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan gezondheidsklachten, producten en gebruik, is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld ter vervanging van het advies van eigen arts of specialist. De informatie op deze website is niet bedoeld voor het diagnosticeren van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Aromatherapie Karel Hadek Nederland & België is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit het verkeerde en foutieve gebruik van de producten. Lees voor gebruik van de aromatherapeutische producten de informatie van de fabrikant aandachtig door.

Aromatherapie Karel Hadek Nederland & België is gerechtigd de inhoud van de webpagina's te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Bij de wijziging van de prijzen geldt de regel over "Prijzen" in de Algemene voorwaarden.

Aromatherapie Karel Hadek Nederland & België aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirecte als directe schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Noch door de bezoeker van de site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak ontleend worden aan het bezoek van de website en de op de website gepresenteerde informatie.

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's en handelsnaam zijn eigendom van en in licentie bij de Aromatherapie Karel Hadek Nederland & België, en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de website op welke wijze dan ook te kopiëren of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

This website uses cookies. More info

Inloggen